zdjecie main-v2

Ważne komunikaty

Godziny otwarcia:

Z dniem 1 lutego 2021 r. zmienił się adres siedziby kancelarii na następujący:
ul. Gdańska 57a, 90-612 Łódź

Przyjęcia interesantów odbywają się we wtorki od godziny 09:00 do 17:00

Wpłaty oraz korespondencja przyjmowane są w poniedziałki,środy, czwartki i piątki od godziny 08:00 do 16:00, a we wtorki od godziny 09:00 do 17:00

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy kancelarii:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi
85 1020 3352 0000 1402 0073 5365
z podaniem numeru sprawy.

Informacje telefoniczne udzielane są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.

Dane kontaktowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Radomir Szczeponik
Kancelaria Komornicza nr XXII w Łodzi

ul. Gdańska 57a
90-612 ŁÓDŹ

tel. 42 636 65 64

lodz1@komornik.pl